Το site μας βρίσκεται υπό ανανέωση. Σύντομα κοντά σας με ανανεωμένο κατάλογο προϊόντων και καλύτερη εμπειρία χρήστη!

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η εταιρεία μας σεβόμενη το περιβάλλον και τους πολίτες, κατά την άσκηση των δικών της δραστηριοτήτων, προάγει και ενθαρρύνει την υιοθέτηση «πράσινης» στάσης & κουλτούρας για την περιβαλλοντική βελτίωση προτρέποντας κατ’ επέκταση και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και τους εμπλεκόμενους φορείς να ενεργούν αναλόγως. 

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο τρόπο ζωής στην πόλη στην οποία κάθε άτομο δραστηριοποιείται και εργάζεται, εκσυγχρονίζοντας τις υπάρχουσες υποδομές του Δήμου εκμεταλλευόμενοι σήμερα τις τεχνολογίες του αύριο.

Η εταιρεία μας δεσμεύεται για την εμπορία ποιοτικών προϊόντων, επιδιώκοντας την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων που έχει θέσει ο πελάτης χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον.