Το site μας βρίσκεται υπό ανανέωση. Σύντομα κοντά σας με ανανεωμένο κατάλογο προϊόντων και καλύτερη εμπειρία χρήστη!

Ποιότητα και Ασφάλεια

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη από διαπιστευμένους φορείς, σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα:

ISO 9001:2015, πρότυπο κατευθυντήριας γραμμής οργάνωσης ενός οργανισμού σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του με σκοπό την διαρκή βελτίωση του.

ISO 14001:2015, πρότυπο σωστής περιβαλλοντολογικής διαχείρισης για την πρόληψη της ρύπανσης.

ISO 37001:2016, σύστημα διαχείρισης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας.

OHSAS 18001:2007, σύστημα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.