καθίσματα θεάτρου

Τοποθέτηση καθισμάτων θεάτρου

Τοποθέτηση καθισμάτων σε δημοτικό θέατρο