λογισμικό

Λογισμικό

Οι καινοτόμες εφαρμογές λογισμικού μπορούν να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο ζωής μας.
Αξιοποιώντας τις τελευταίες καινοτομίες στην τεχνολογία και την αρχιτεκτονική του έξυπνου λογισμικού, αναμένονται ποικίλα και σημαντικά αποτελέσματα σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής μας ζωής.
Η εταιρεία μας προσφέρει έξυπνο λογισμικό το οποίο δύναται να εφαρμοστεί
στους εξής τομείς:
 Διαχείριση της αποκομιδής (Διεύθυνση Καθαριότητας Δήμου)
 Προγραμματισμός συντήρησης του οδοστρώματος (Τεχνική Υπηρεσία Δήμου)
 Ασφάλεια των πολιτών (Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου)

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.