πράσινα σημεία

Πράσινα Σημεία

Είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο πάρκο – κόσμημα για τον Δήμο σας.
Κορωνίδα στον στρατηγικό σχεδιασμό των Δήμων για τη μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται σε ταφή αποτελεί η δημιουργία ενός πρότυπου, έξυπνου πάρκου περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης – πράσινου σημείου.
Μέσω της ενέργειας αυτής ο Δήμος θέτει σε προτεραιότητα την πρόληψη, τη διαλογή στην πηγή και την επαναχρησιμοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών, δημιουργώντας όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση μιας κουλτούρας υπέρ της ανακύκλωσης.
Ο βασικός και συνοδευτικός εξοπλισμός που θα συνθέτει το πάρκο, επιλέγεται ύστερα από την υποστήριξη και καθοδήγηση των έμπειρων στελεχών της εταιρείας μας, κατόπιν σχετικής μελέτης του χώρου φιλοξενίας του πάρκου και λαμβάνοντας υπόψιν τις ξεχωριστές ανάγκες του πελάτη μας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.