Πτυσσόμενες εξέδρες

εξέδρες

Πτυσσόμενες εξέδρες εσωτερικού & εξωτερικού χώρου

Πρόκειται για συστήματα που μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε ανάγκη χώρου και υφιστάμενες συνθήκες/υποδομές ανταποκρινόμενα κάθε φορά στην απαιτούμενη λειτου

Περισσότερα