Η Elmo City A.E. είναι μια νεοσύστατη εταιρεία, με έτος ίδρυσης το 2017 και το αποτέλεσμα της συνεργασίας δύο έμπειρων στελεχών και επιχειρηματιών οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο χώρο της εμπορίας και της παροχής υπηρεσιών από το 1985.

Στη διάρκεια των τελευταίων ετών η Elmo City έχει διευρύνει τις γνώσεις και τις εμπειρίες της, έχει επεκτείνει τις επαφές και τις σχέσεις της με την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε όλη την επικράτεια της χώρας, με απώτερο σκοπό πάντα το βέλτιστο αποτέλεσμα, την ποιοτική και αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Η εταιρεία επιδιώκει συνεχώς τη συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικής της θέσης στην ελληνική αγορά υλοποιώντας τις αναθέσεις της με ενδελεχή προγραμματισμό, διαφάνεια και ιδιαίτερη προσοχής στη λεπτομέρεια.

Όραμα μας είναι η ανάπτυξη και η εδραίωση της εταιρείας στον κλάδο των προμηθειών, η παροχή άριστων υπηρεσιών στο ολοένα και αυξανόμενο πελατολόγιο μας, στην εύρυθμη λειτουργία και ανάπτυξη του δικτύου των επαφών μας καθώς και την εξασφάλιση της μέγιστης ικανοποίησης των εργαζομένων, των συνεργατών και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Με επαγγελματική δεοντολογία, συνέπεια και υπευθυνότητα παρέχουμε ολοκληρωμένη και αξιόπιστη υποστήριξη για όλα τα διαθέσιμα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, διασφαλίζοντας την αίσθηση ασφάλειας και εμπιστοσύνης του εκάστοτε πελάτη μας. 

Ανάμεσα στους τομείς τους οποίους και δραστηριοποιούμαστε αναφέρουμε ενδεικτικά: 

• Διαχείριση απορριμμάτων και έξυπνα λογισμικά 

• Αστικός εξοπλισμός, ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου, πράσινα σημεία, σημεία εκγύμνασης ΑΜΕΑ και όργανα γυμναστικής εξωτερικών χώρων. 

• Σάρωθρα, μηχανήματα και πολυμηχανήματα έργου. 

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη από διαπιστευμένους φορείς σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, ISO 37001, OHSAS 18001.