Για τη σωστή λειτουργία και τη µακροζωία των συνθετικών χλοοταπήτων, καθώς και για την αποφυγή πλήθους τραυµατισµών των παιχτών,είναι απαραίτητη η συστηµατική συντήρησή τους. Η τακτική συντήρηση εξασφαλίζει τη διατήρηση των αρχικών χαρακτηριστικών του τάπητα, όπως και ιδανικές συνθήκες για παιχνίδια και άθληση.

Η εταιρεία µας διαθέτει πραγµατικά εξειδικευµένο µηχανολογικό εξοπλισµό για σωστή και αποτελεσµατική συντήρηση των χλοοταπήτων, από εξωγενή υλικά πριν αυτά δηµιουργήσουν ζηµιά.

Συγκεκριµένα, το µηχάνηµα που χρησιµοποιεί η εταιρεία µας (από το εξειδικευµένο για το σωστό χειρισµό αυτού προσωπικό της), διαθέτει σύστηµα αναρρόφησης και φιλτραρίσµατος που συλλέγει ρύπους και σκόνη (οι οποίοι µπορεί να είναι επιβλαβείς για την υγεία των χρηστών) από τις ίνες του πέλµατος.

Οι ρύποι αναρροφώνται από ισχυρή τουρµπίνα και συλλέγονται στον κάδο απορριµµάτων. Οι σπασµένες ίνες και οι εξωγενείς παράγοντες (σκουπίδια) οδηγούνται στο κόσκινο και αφαιρούνται.Σε επιφάνειες µε γέµιση άµµου, καουτσούκ ή φελλού, η τακτική συντήρηση διατηρεί τις ίνες πυκνές και ογκώδεις.

Αναρροφά το υλικό, το περνά από κόσκινο καθαρίζοντάς το και στη συνέχεια το επανατοποθετεί µε την κατάλληλη πυκνότητα και διασπορά.Σηµειώνεται ότι κάθε φορά που η συντήρηση ενός χώρου ολοκληρώνεται θα ετοιµάζεται από εµάς και θα παραδίδεται στις αρµόδιες υπηρεσίες σας έκθεση αναφοράς του γηπέδου - χώρου, στην οποία ανάµεσα στα άλλα θα επισηµαίνονται, µε φωτογραφική τεκµηρίωση, το αποτέλεσµα της συντήρησης καθώς και τυχόν ζηµιές που εντοπίζονται και προτείνεται να αποκατασταθούν.