Υπηρεσίες

Ως μια σύγχρονη εταιρεία, αντιλαμβανόμενη τις ανάγκες των πελατών του σήμερα, αλλά και την ανάγκη για ορθή διαχείριση των πόρων ,πέρα από την πώληση μηχανημάτων έργου και αστικού εξοπλισμού, παρέχουμε και τη δυνατότητα ad hoc αξιοποίησης του εξοπλισμού (συνοδευόμενο από το αναγκαίο προσωπικό).

ΒΑΘΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ11

Υπηρεσία Καθαρισμού Γηπέδων

Για τη σωστή λειτουργία και τη µακροζωία των συνθετικών χλοοταπήτων, καθώς και για την αποφυγή πλήθους τραυµατισµών των παιχτών,

Περισσότερα