ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ NEGRI

Ο κλαδοτεμαχιστής είναι ιδανικός για τον τεμαχισμό κλαδιών, φυτικών υπολειμμάτων, κορμών κ.λπ. με τρόπο τέτοιο ώστε το τεμαχισμένο υλικό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή κομπόστ.

C13 teaser image

ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ C13

Ο κλαδοτεμαχιστής είναι ιδανικός για τον τεμαχισμό κλαδιών, φυτικών υπολειμμάτων, κορμών κ.λπ. με τρόπο τέτοιο ώστε το τεμαχισμένο υλικό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή κομπόστ.
Περισσότερα