τραμπάλα για χρήση δυο αμαξιδίων

Η τραμπάλα προορίζεται για τη χρήση μέχρι δύο παιδικών αμαξιδίων, στα οποία επιτρέπεται εύκολη πρόσβαση μέσω της ταλαντευόμενης ράμπας, ενώ παρέχονται μπάρες ασφαλείας για τη συγκράτησή τους σε συγκεκριμένες θέσεις. Όλες οι μεταλλικές επιφάνειες έχουν επίστρωση σε μορφή σκόνης (ηλεκτροστατική βαφή). Το συνολικό ύψος του οργάνου είναι 110cm.

Ενδεικτικές διαστάσεις για την περιοχή κάλυψης του οργάνου:

Επιφάνεια Κάλυψης = 300 x 100 cm και

Ζώνη Ασφαλείας = 400 x 200 cm